TriaTapes

The district of Sant Martí puts in motion, along with the axes and associations of traders, a Tapas route so that you know and enjoy the varied offer which the participating establishments are offering.


El Districte de Sant Martí posa en marxa de forma conjunta amb els eixos i associacions de comerciants una ruta de tapes per tal que pugueu conèixer i gaudir de la variada oferta que us ofereixen els establiments que hi participen.


El Distrito de Sant Martí pone en el mapa de forma conjunta con los ejes y asociaciones de comerciantes una ruta de tapas para que podáis conocer y disfrutar de la variada oferta que os ofrecen los establecimientos que participan.

Accept